Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
Ostatnia aktualizacja strony: 04.01.2023, 14:17

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, wchodzącą w skład ogólnego systemu oświatowo - wychowawczego Rzeczypospolitej Polskiej, będącą wspólnym dobrem całego społeczeństwa, kierującą się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz [Międzynarodowej] Konwencji o Prawach Dziecka.

Młodzieżowy Dom Kultury

ul.Wacława Sieroszewskiego 4
24-100 Puławy
Powiat: Puławski

818864965

Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 9:00 – 17:00

NIP:7162794092
REGON:060664288

do góry